Vad gör barnen på nätet?

Aldrig har det varit svårare att vara förälder än idag. Vi ger föräldrar och lärare kunskap och insikt om den verklighet och de villkor som gäller i barnens värld. En del föräldrar och lärare har kallat Vuxenkontraktet för den bästa föräldrautbildningen som finns idag.

Anmäl ditt intresse

Verksamheten riktar sig till föräldrar med barn i mellanstadieåldrarna och handlar bland annat om Internets avigsidor, våldsamma data- och tv-spel, mobbning, stillasittande och i förlängningen droger och alkohol.

Vuxenkontraktets scen är föräldramöten i skolan. Vår föräldrautbildning är kostnadsfri för föräldrarna. En grundpelare i projektet är att ge alla föräldrar kunskap om de nya farorna oberoende av ekonomi.

Bakom Vuxenkontraktet står Södertörns Blåbandsförening. Projektet arrangeras i samarbete med kommunerna och deras samordnare för drogprevention och folkhälsa samt Brottsförebyggande Rådet, BRÅ.

Totalt sedan starten har vi föreläst i:

Kommuner och stadsdelar

Antal åhörare

Unika besökare till vår blogg

Unika besökare till vår hemsida

 

Mycket har hänt sedan vi själva var tonåringar

Att vara förälder idag innebär att man i många frågor och konflikter inte har någon egen erfarenhet att falla tillbaka på. Vi kan inte ens fråga vänner eller föräldrar om råd, de har heller ingen erfarenhet eller kunskap. Dessa nya problem är ofta kopplade till den tekniska revolutionen med bland annat datorer, Internet och mobiltelefoner.

Vi tror att vi har koll och att vi både visar intresse och informerar oss om vad barn utsätts för på Internet. En enad forskning pekar på motsatsen.

 

 

 

Vi ger föräldrar kunskap om de nya farorna

Vi ser nästa dagligen i media hur barn möter ”fula gubbar” på nätet och filmer på sexuella övergrepp som läggs ut till allmän beskådning. Vi vet hur spelleverantörer lockar barn att köpa saker som inte finns. Låtsasmöbler, kläder, hästar eller varför inte en virtuell misshandel som barnen sedan köper utan att mamma eller pappa vet något. Vi läser om barn som mobbas via Internet eller mobiltelefonen och vi läser om den nya företeelsen med ”Happy Slapping” där oprovocerat våld filmas och läggs ut på nätet.

Märkligt nog så läser vi nästan dagligen om detta men ändå tror vi inte att det berör våra egna barn eller barnbarn utan att det gäller andras barn, någon annan stans.

 

Utbildning för lärare

Som ett första steg i en ny skola önskar vi presentera Vuxenkontraktet för lärare som arbetar i klass 4, 5 och 6. Även skolans övriga personal är välkomna vid denna utbildning för ju fler som får kunskapen dess bättre.

Denna genomgång tar två till tre timmar och sker normalt i samband med studiedagar som en del i lärarnas fortbildningen. Deltagande lärare får en lärarhandledning som stöd vid de senare diskussionerna med föräldrarna.

Föreläsningarna till föräldrarna är normalt kostnadsfria för skolan men lärarutbildningen tar vi en slant för.

Föräldramöten

Föräldrarna vill vi helst träffa uppdelat per årskurs men gärna med flera klasser samlade och i samband med ett normalt föräldramöte. Andra varianter kan förekomma beroende på skolans önskemål.

Vid mötet med föräldrar kommer vi att ge kunskap om den vardag som våra barn idag växer upp i. En vardag som vi vuxna i de flesta fall har mycket liten eller ingen kunskap om.

Efter föredraget fortsätter föräldrarna tillsammans med respektive lärare med en efterdiskussion enligt Vuxenkontraktet. Läraren finns med men det är föräldrarna som ”äger” diskussionen.

 

Projektledare och föreläsare

Lasse Reuterberg är Blå Bandets förbundsordförande och har många års erfarenhet av arbete med sociala frågor med både barn och vuxna. Lasse är pappa till kampanjen ”Ingen alkohol före 18” som finns över hela landet och vars syfte är att stoppa langning och bjudning av alkohol till barn och unga.

Tel: 076 176 38 98, lasse@vuxenkontraktet.se


 

Lars Lindblad har tillsammans med Lasse Reuterberg sedan 2006 arbetat med föreläsningsserien ”Vuxenkontraktet” som hittills mött fler är 50 000 vuxna för att informera och diskutera kring de utmaningar vuxensamhället och föräldrar ställs inför i vårt moderna och digitaliserade samhälle.

Skolans insats är liten men betydelsefull

Frånsett den kostnaden för lärarutbildningen som går som stöd till kampanjen  står skolan endast för inbjudan till föräldrar, lokalen och personalens tid. Presentationen sker av Vuxenkontraktets egna presentatörer som är särskilt utbildade för detta.

Skicka en intresseanmälan för att delta i vuxenkontraktet

5 + 8 =

Våra partners

Ett samarbete med Vuxenkontraktet är inte världens största reklamkampanj – men kanske den djupaste du varit med om.

Inget av det vi gör inom Vuxenkontraktet skulle vara möjligt utan framsynta och modiga företag. Det är företag som satsar på barn och föräldrar och deras samspel för en bra uppväxt. Det är företag som tror på kunskap, dialog och engagemang som främsta medel för att forma en bra framtid.

Genom ett socialt och humanitärt ansvar får företag möjlighet att kommunicera ett samhällsengagemang och visar att man bryr sig. Kontakta oss så berättar vi på hur ditt företag kan ha glädje och nytta av ett samarbete med Vuxenkontraktet.

Våra projekt

ANT-bussen är ett förebyggande projekt som turnerar till skolor runt i landet och samtalar med ungdomar och stöttar skolpersonal med kunskap och effektiva metoder. Se hemsidan

Ingen alkohol före 18 samlar vuxna kring överenskommelsen att aldrig bjuda barn och ungdomar på alkohol. 30 000 vuxna har redan anslutit sig. Målet är att 200 000. Se hemsidan

Livets kappsäck är ett kostnadsfritt paketerbjudande till skolor för att motverka användandet av droger och alkohol bland unga. Projektledare Johan Östberg är bl.a känd för Boom Shakalack på SVT och kommer att erbjuda ett liknande koncept. Se hemsidan

Stockholms läns Blåbandsungdom. Drogfri ungdom i Stockholm. Hos oss får du lära känna massor med häftiga och roliga ungdomar. Vi ordnar en mängd olika aktiviteter. Se hemsidan